Algemene voorwaarden

Op al onze verkopen, leveringen, diensten, en/of offertes zijn van toepassing de leveringsvoorwaarden van de foto-en videohandelaren van de Stichting Nederlandse Fotohandel, zoals gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Utrecht onder nummer 900/83 d.d. 15 april 1994