Biza normen

De pasfoto voor een identiteitsbewijs is bedoeld ter identificatie van de aanvrager. Daarom moet bij het indienen van een aanvraag voor een reisdocument een pasfoto in kleur worden ingeleverd die een goedgelijkend beeld van de aanvrager geeft. Alleen als de foto aan alle onderstaande acceptatiecriteria voldoet wordt de foto goedgekeurd, tenzij er uitzonderingsbepalingen uit de Paspoortuitvoeringsregelingen van toepassing zijn.
Acceptatiecriteria voor de pasfoto in de Nederlandse reisdocumenten FOTOMATRIX MODEL 2007 zijn:

– Formaat pasfoto is 35 mm x 45 mm (bxh).
– Breedte: van oor aanzet tot oor aanzet tussen de 16 mm en 20 mm.
– Lengte: vanaf 11 jaar; van kin tot kruin minimaal 26 mm en maximaal 30 mm.
– Lengte: tot en met 10 jaar; van kin tot kruin minimaal 19 mm en maximaal 30 mm.
– Maat kan beoordeeld worden aan de hand van een bij de pasfotomaker aanwezig transparant.

Voor meer informatie, bekijk onze pdf.

Biza normen